1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy upływa 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz.

3. O odstąpieniu od umowy, Klient informuje Sklep wypełniając formularz na wskazany adres e-mail wraz z załącznikiem pdf, na którym znajduje się podsumowanie wraz z kodem kreskowym. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.Klient wysyła zakupiony towar we własnym zakresie na adres: Aparatsłuchowy.com CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Do paczki należy dołączyć zakupiony towar wolny od wad i podsumowanie z kodem kreskowym.

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep zwracanego towaru.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.