1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

2. Reklamacje należy wysyłać na adres: Aparat Słuchowy CH Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław. 

3. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza. Po zarejestrowaniu reklamacji, otrzymają Państwo potwierdzenie jej zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z załącznikiem pdf, na którym znajduje się podsumowanie reklamacji wraz z kodem kreskowym. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany produkt z dowodem zakupu oraz podsumowanie z kodem kreskowym wygenerowanym przy wypełnianiu formularza. 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.